KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Facebook

Birlik Başkanımız

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KESOB » Hakkımızda

Hakkımızda


Esnaf ve sanat sahipleriyle, bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakini korumak maksadıyla kurulan Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları" Olarak tanımlanmaktadır.

Odalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun amir hükümlerine göre kurulur. Üst kuruluş olarak, İllerde teşkilatı bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine bağlı çalışırlar.

İster gezici olsun, ister bir dükkan veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan, tacir ve sanayici niteliğini kazanmamış, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren, hizmet meslek ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden 500 kişinin bir araya gelmesiyle oda kurulur.

Ayrıca, o yörede en az iki Esnaf ve Sanatkar Odasının bir araya gelmesiyle Odanın üst kurulusu olan "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği" kurulur.

Bu meyanda Birlik Başkanlığımızda, 1954 yılında "Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri" adıyla kurulmuş, bilahare yapılan Kanuni değişikliklerle "Küçük" tabiri kaldırılmış, ayrıca "Dernek" tabirinden de vazgeçilerek asli fonksiyonuna uygun tarzda "ODA" adıyla yeniden organize olunmuştur. Oda ve Birliklerimiz, 4 yılda bir yapılan genel kurullarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan ibaret yetkili kurullarını seçerler. Birlikler ilave olarak Disiplin Kurulunu ayrıca seçerler.

3 Mayıs 1949 tarihli ve 7197 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5373 Sayılı Kanuna uygun olarak 1954 yılında kurulan Birlik Başkanlığımızda Kuruluş yılından bugüne kadar aradan geçen 45 yıllık devrede 7 kez Birlik Başkanı değişikliği yaşanmıştır. Su anda, kendisine bağlı 41 adet mesleki Oda ile is dünyasındaki yerini almış, istikrarlı çıkısını sürdürmektedir. 

Birliğimiz, 5362 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 62. Maddesinden aldığı güç ve yetki ile esnaf ve sanatkarın ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini tespitle yükümlüdür. Malin ve hizmetin kalitesi ve standartlara uygunluğu ilkesini gözeterek, üreteni ve tüketeni hakkaniyet ölçülerinde bir ve beraber düşünen Birliğimiz, Odalarımızca tespit olunan fiyatları ince ince tahlil ederek yürürlüğünü sağlamaktadır.

En son 2014 yılında 8. Birlik Başkanı sıfatıyla görev alan Sayın Ahmet ÖVÜÇ Başkanlığında yürüyen Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarımız, mevzuatla kendilerine verilen hak ve yetkileri kullanmada azami titizliği göstererek, İlimizi Federasyonlar ve Konfederasyonun üst kurullarına verdiği üyeleriyle temsile çalışmaktadırlar.

Serçeönü Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Güner İşhanı Kat: 2-3 adresinde 7 adet çalışan Birlik personeliyle esnaf ve sanatkarlara hizmet vermektedir.

 

Ahi Evran Zaviyesi

Lifos Yazılım