KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KESOB » Misyon

Misyon

Birliğe bağlı 41 Oda ve üyelerine hizmet vermek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet vermek.
T. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna hizmet.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1954 yılından bu yana birliğe bağlı odalara ve üyelerine hizmet sunmaktadır. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 5362 sayılı Kanuna göre faaliyetini sürdürmektedir. Birlikte faaliyetler 42 odanın yönetim kurulu üyelerini seçtiği 7 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi 3 disiplin kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyelerinin görevlendirdiği yönetim kurulu başkanı tarafından yönlendirilmektedir. Kayseri Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği mevzuatının sıraladığı aşağıdaki hizmetlerinden öncelikle odalar ve üyeler daha sonra kamu kurum ve kuruluşlar yararlanmaktadır.
Birliğimiz, 5362 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 62. Maddesinden aldığı güç ve yetki ile esnaf ve sanatkarın ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini tespitle yükümlüdür. Malın ve hizmetin kalitesi ve standartlara uygunluğu ilkesini gözeterek, üreteni ve tüketeni hakkaniyet ölçülerinde bir ve beraber düşünen birliğimiz, Odalarımızca tespit olunan fiyatları ince ince tahlil ederek  yürürlüğünü sağlamaktadır.

Üye bilgilerini kullanıma hazır hale getirir.
Esnaf  ve Sanatkarlarla ilgili haberleri derler, dileyenlere ve ilgililere ulaştırır.
Üyelerine mesleklerini sürdürmelerinde gerekli bilgileri verir.
Esnaf ve sanatkarların kullanacağı belgeleri düzenler ve onaylar.
Kurslar açar, Konferanslar ve seminerler düzenler.
Birliğimizde Genel sekreter ile birlikte 7 personel ile hizmet vermektedir.

NEDEN TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Hizmetlerimizin odalara, üyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara doğru ve eksiksiz olarak zamanında sunulmasını sağlamak, talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak, yeni buluşlara açık ve onları destekleyen yönetim anlayışına sahip olmak.

TS EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

Kalite Yönetim Sistemli olarak hizmet veren Birliğimiz; Odalara, üyelere,ilgili kurum ve Kuruluşlar tarafından bir sözleşme şartı olarak veya kuruluşta kaliteye önem verildiğini ve Kalite şartlarının karşılanabileceğini odalara üyelere kanıtlayacak kalite sistemini kurmuş, yazılı hale getirmiş ve sürekliliğini sağlamıştır.
Birliğimiz kalitenin her aşamada oluşmasına güvence sağlamak, öncelikle odaların, üyelerin beklentilerini karşılamak esas hedeflerimiz arasındadır.
Toplam kalite yönetimi, birli?imizde çalışanların katılımı ile kalitenin sağlanması, sürdürülmesi, geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ve odaların, üyelerin tam olarak tatmin edilmesine yönelik planlı ve sistematik bir yaklaşım sağlayan etkin bir sistemi kurmuştur.   

Ahi Evran Zaviyesi

Site İçi Arama

Lifos Yazılım