KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » KESOB » Vizyon

Vizyon

Esnaf ve sanat sahipleriyle, bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ”Esnaf ve Sanatkarlar Odaları” olarak tanımlanmaktadır.
Odalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun amir hükümlerine göre kurulur. Üst kuruluş olarak, illerde teşkilatı bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı çalışırlar. 5362 Sayılı Kanuna göre kurulan odalar tarafından aralarında birlik ve dayanışma kurma ve kuruluşun gelişmesini sağlamak maksadıyla kuracakları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği denir.

*Ayrıca, o yörede en az iki Esnaf ve Sanatkar Odasının bir araya gelmesiyle odanın üst kuruluşu olan “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği” kurulur.*

Bu beyanda Birlik Başkanlığımızda, 1954 yılında “Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri” adıyla kurulmuş, bilahare yapılan Kanuni değişikliklerle “Küçük” tabiri kaldırılmış, ayrıca “Dernek” tabirinden de vazgeçilerek asli fonksiyonuna uygun tarzda “O D A“ adıyla yeniden organize olunmuştur. Oda ve Birliklerimiz, 4 yılda bir yapılan genel kurullarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan ibaret yetkili kurullarını seçerler. Birlikler ilave olarak Disiplin Kurulunu ayrıca seçerler.
3 Mayıs 1940 tarihli ve 7197 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5373 Sayılı Kanuna uygun olarak 1954 yılında kurulan Birlik Başkanlığımızda Kuruluş yılından bugüne kadar aradan geçen 54 yıllık devrede şu anda, kendisine bağlı 41 adet mesleki Oda ile iş dünyasındaki yerini almış, istikrarlı çıkışını sürdürmektedir.

Serçeönü Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Güner İşhanı Kat: 2-3 adresinde 7 adet çalışan Birlik personeliyle esnaf ve sanatkarlara hizmet vermektedir.

Ahi Evran Zaviyesi

Site İçi Arama

Lifos Yazılım