KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » GENELGELER » 2021 Odalara Genelgeler

2021 Odalara Genelgeler

Odalara 2021/1 Sayılı Genelge       (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.)
Odalara 2021/2 Sayılı Genelge       (Kapasite Raporu Tasdik Ücreti Hk.)
Odalara 2021/3 Sayılı Genelge       (İngiltere STA Hk.)
Odalara 2021/4 Sayılı Genelge       (Vergi Düzenlemeleri Hk.)
Odalara 2021/5 Sayılı Genelge       (2021 Yılı Satış Belgesi Bedelleri Hk.)
Odalara 2021/6 Sayılı Genelge       (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hk. )
Odalara 2021/7 Sayılı Genelge       (Protokol Hk.)
Odalara 2021/8 Sayılı Genelge       (ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi Hk.)
Odalara 2021/9 Sayılı Genelge       (İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü Hk.)
Odalara 2021/10 Sayılı Genelge     (İlçe Taksi Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/11 Sayılı Genelge     (Resmi Mühür Bedeli Hk.)
Odalara 2021/12 Sayılı Genelge     (İzinsiz Yardım Toplama Hk.)
Odalara 2021/13 Sayılı Genelge     (Konutta Ekmek Üretimi Talimatı Hk.)
Odalara 2021/14 Sayılı Genelge     (Mücbir Sebep Hk)
Odalara 2021/15 Sayılı Genelge     (Prim Borcu Bulunanların Sağlık Hizmetinden Yararlanması Hk.)
Odalara 2021/16 Sayılı Genelge     (Kira ve Gelir Kaybı Desteği Hk.)
Odalara 2021/17 Sayılı Genelge     (METYAP Projesi Hk.)
Odalara 2021/18 Sayılı Genelge     (Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri Hk.)
Odalara 2021/19 Sayılı Genelge     (Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hk.)
Odalara 2021/20 Sayılı Genelge     (COSME Programı-ELIIT Projesi Hk.)
Odalara 2021/21 Sayılı Genelge     (Yıllık İşletme Cetveli Hk.)
Odalara 2021/22 Sayılı Genelge     (KVKK ve VERBİS Kayıt Hk.)
Odalara 2021/23 Sayılı Genelge     (COSME Programı Hk.)
Odalara 2021/24 Sayılı Genelge     (E-adisyon Uygulaması Hk.)
Odalara 2021/25 Sayılı Genelge     (Ciro Desteği Hk.)
Odalara 2021/26 Sayılı Genelge     (2021Expo Ürün Güvenliği  ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi Hk.)
Odalara 2021/27 Sayılı Genelge     (Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler Hk.)
Odalara 2021/28 Sayılı Genelge     (Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hk.)

Odalara 2021/29 Sayılı Genelge     (Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci Hk.)
Odalara 2021/30 Sayılı Genelge     (İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hk.)
Odalara 2021/31 Sayılı Genelge     (Dinamik Denetim Süreci Hk.)
Odalara 2021/32 Sayılı Genelge     (Haftalık Tematik Denetimler Hk.)
Odalara 2021/33 Sayılı Genelge     (Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Hk.)
Odalara 2021/34 Sayılı Genelge     (Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.)
Odalara 2021/35 Sayılı Genelge     (Bitki Sağlık Sertifikası Hk.)

Odalara 2021/36 Sayılı Genelge     (Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/37 Sayılı Genelge     (Okul Gıdası Onay Prosedürü Hk.)

Odalara 2021/38 Sayılı Genelge     (VERBİS Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/39 Sayılı Genelge     (Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü Hk.)

Odalara 2021/40 Sayılı Genelge     (Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri Hk.)
Odalara 2021/41 Sayılı Genelge     (Süresinden Sonra Verilen Beyannameler Hk.)
Odalara 2021/42 Sayılı Genelge     (Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı Hk.)
Odalara 2021/43 Sayılı Genelge     (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/44 Sayılı Genelge     (Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/45 Sayılı Genelge     (Hurda ve İkinci El Malzeme Alım Satımı Hk.)

Odalara 2021/46 Sayılı Genelge     (İlin Ahisi, Kalfası ve Çırağı Aday Adayı Hk.)
Odalara 2021/47 Sayılı Genelge     (Ücret Hk.)
Odalara 2021/48 Sayılı Genelge     (Yeme-İçme Yerlerinin Çalışma Saatleri Hk.)
Odalara 2021/49 Sayılı Genelge     (Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk.)
Odalara 2021/50 Sayılı Genelge     (Ramazan Ayı Tedbirleri Hk.)

Odalara 2021/51 Sayılı Genelge     (Kısmi Kapanma Hk.)
Odalara 2021/52 Sayılı Genelge     (Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Hk.)
Odalara 2021/53 Sayılı Genelge     (Dinamik Denetim Faaliyetleri Hk.)

Odalara 2021/54 Sayılı Genelge     (Kadına Değer Web Sitesi Hk.)
Odalara 2021/55 Sayılı Genelge     (Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/56 Sayılı Genelge     (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2021 Hk.)    Ek: Genelge
Odalara 2021/57 Sayılı Genelge     (Basit Usulde Vergileme ve Esnaf Muaflığı Hk.)

Odalara 2021/58 Sayılı Genelge     (Yönetmelik Değişikliği Hk.)
Odalara 2021/59 Sayılı Genelge     (
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/60 Sayılı Genelge     (Nakdi Ücret Desteği Hk.)
Odalara 2021/61 Sayılı Genelge     (Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/62 Sayılı Genelge     (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/63 Sayılı Genelge     (Ekspertiz Raporu Hk.)
Odalara 2021/64 Sayılı Genelge     (7256 Sayılı Kanun Sürelerin Kısmen Durdurulması Hk.)
Odalara 2021/65 Sayılı Genelge     (Doğrudan Hibe ve İşyeri Kira Desteği Hk.)
Odalara 2021/66 Sayılı Genelge     (Görev Belgesi Hk.)

Odalara 2021/67 Sayılı Genelge     (Çalışma İzni Görev Belgesi Hk.)
Odalara 2021/68 Sayılı Genelge     (KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.)
Odalara 2021/69 Sayılı Genelge     (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/70 Sayılı Genelge     (Zincir ve Süper Marketlerde Ürün Satış Yasağı Hk. )

Odalara 2021/71 Sayılı Genelge     (Kademeli Normalleşme Tedbirleri Hk.)
Odalara 2021/72 Sayılı Genelge     (Kuzey İrlanda'ya İhracatta Kullanılacak Belgeler Hk.)
Odalara 2021/73 Sayılı Genelge     (Hibe Desteği Hk.)   Ek:Genelge
Odalara 2021/74 Sayılı Genelge     (FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi Hk.)
Odalara 2021/75 Sayılı Genelge     (Fiyat Tarifeleri Hk.)
Odalara 2021/76 Sayılı Genelge     (Satış Belge Bedelleri Hk.)

Odalara 2021/77 Sayılı Genelge     (Kurumsal SMS Hk.)
Odalara 2021/78 Sayılı Genelge     (Çek Düzenlemeleri Hk.)

Odalara 2021/79 Sayılı Genelge     (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/80 Sayılı Genelge     (Başvuru Süresi Hk.)
Odalara 2021/81 Sayılı Genelge     (7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması Hk.)
Odalara 2021/82 Sayılı Genelge     (7326 Sayılı Kanunla Getirilen Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler Hk.)
Odalara 2021/83 Sayılı Genelge     (Resmi Mühür Dağıtımı Hk. )
Odalara 2021/84 Sayılı Genelge     (Basit Usul Muhasebe İşlemleri Hk.)

Odalara 2021/85 Sayılı Genelge     (Kademeli Normalleşme Hk.)
Odalara 2021/86 Sayılı Genelge     (Elektronik Geçici Teminat Mektubu Hk.)
Odalara 2021/87 Sayılı Genelge     (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/88 Sayılı Genelge     (Aşı İçin Farkındalık Kampanyası Hk.)
Odalara 2021/89 Sayılı Genelge     (Ağaçlandırma Kampanyası Hk.)
Odalara 2021/90 Sayılı Genelge     (KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.)
Odalara 2021/91 Sayılı Genelge     (Emeklilik Kredisi Hk.)
Odalara 2021/92 Sayılı Genelge     (KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.)
Odalara 2021/93 Sayılı Genelge     (Sertifika Yönetmelik Değişikliği Hk.)
Odalara 2021/94 Sayılı Genelge     (Yardım Kampanyası Hk.)
Odalara 2021/95 Sayılı Genelge     (Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.)
Odalara 2021/96 Sayılı Genelge     (Ahilik Haftası Kaftan Giydirme ve Plaket Töreni Hk.)
Odalara 2021/97 Sayılı Genelge     (KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu Hk.)
Odalara 2021/98 Sayılı Genelge     (Ücretsiz Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.)
Odalara 2021/99 Sayılı Genelge     (Okul Servis Araçları Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/100 Sayılı Genelge   (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/101 Sayılı Genelge   (Süre Uzatımı Hk.)

Odalara 2021/102 Sayılı Genelge   (PCR Zorunluluğu Hk.)
Odalara 2021/103 Sayılı Genelge   (Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hk.)
Odalara 2021/104 Sayılı Genelge   (Ahilik Haftası Kutlamaları Hk.)
Odalara 2021/105 Sayılı Genelge   (İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hk.)
Odalara 2021/106 Sayılı Genelge   (7326 Sayılı Kanunun Tanıtımı Hk.)
Odalara 2021/107 Sayılı Genelge   (Helal Belgelendirme Hk.)

Odalara 2021/108 Sayılı Genelge   (Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.)
Odalara 2021/109 Sayılı Genelge   (Avrupa KOBİ Haftası Hk.)
Odalara 2021/110 Sayılı Genelge   (Mersin Yöresel ve Geleneksel Ürünler Festivali Hk.)

Odalara 2021/111 Sayılı Genelge   (Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi Hk.)
Odalara 2021/112 Sayılı Genelge   (Yönerge Değişikliği Hk.)      Ek: Genelge 
Odalara 2021/113 Sayılı Genelge   (Taksi Denetimleri Hk.)
Odalara 2021/114 Sayılı Genelge   (Bilirkişilik İlanı Hk.)
Odalara 2021/115 Sayılı Genelge   (Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Hk.)
Odalara 2021/116 Sayılı Genelge   (Dijital Dönüşüm Çağrısı Hk.)
Odalara 2021/117 Sayılı Genelge   (Rusya Federasyonu'na Düzenlenecek Dolaşım Belgesi Hk.)

Odalara 2021/118 Sayılı Genelge   (Tek Pazar Programı - Ortak Küme Girişimleri Çağrısı Hk.)
Odalara 2021/119 Sayılı Genelge   (Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar Hk.)
Odalara 2021/120 Sayılı Genelge   (Telif Lisanslama Eğitimi Hk.)
Odalara 2021/121 Sayılı Genelge   (DHMİ E-Doğrudan Temin Alımları Hk.)

Odalara 2021/122 Sayılı Genelge   (Genel Kurul Rehberi Hk.)    Ek:TESK Genelge
Odalara 2021/123 Sayılı Genelge   (Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.)

Odalara 2021/124 Sayılı Genelge   (Bitki Koruma Ürünleri Hk.)
Odalara 2021/125 Sayılı Genelge   (7338 Sayılı Kanun (Basit usulde istisna) Hk.)
Odalara 2021/126 Sayılı Genelge   (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hk.)

Odalara 2021/127 Sayılı Genelge   (Kişisel Verilerin Paylaşılması Hk.)
Odalara 2021/128 Sayılı Genelge   (Spot Filmlerin Yayınlanması Hk.)
Odalara 2021/129 Sayılı Genelge   (
Eğitim Ücreti Hk.)
Odalara 2021/130 Sayılı Genelge   (
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hk.)
Odalara 2021/131 Sayılı Genelge   (Meslek Kuruluşu Üyelerine Listeye Erişim Yetkisi Verilmesi Hk.)
Odalara 2021/132 Sayılı Genelge   (Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerine Düzenlenecek Olan Dolaşım Belgeleri Hk.)
Odalara 2021/133 Sayılı Genelge   (Bulgaristan Seçimleri Hk.)

Odalara 2021/134 Sayılı Genelge   (Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Hk.)
Odalara 2021/135 Sayılı Genelge   (Olağan Genel Kurullar Hk.)
Odalara 2021/136 Sayılı Genelge   (Olağan Genel Kurullar Hk.)
Odalara 2021/137 Sayılı Genelge   (Okuryazarlık Eğitim Progamı Hk.)

Odalara 2021/138 Sayılı Genelge   (Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı Hk.)
Odalara 2021/139 Sayılı Genelge   (SGK Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/140 Sayılı Genelge   (Proje Veri Tabanı Hk.)
Odalara 2021/141 Sayılı Genelge   (SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/142 Sayılı Genelge   (Verbis'e Kayıt Hk.)
Odalara 2021/143 Sayılı Genelge   (25. Tüketici Ödülleri Hk.)
Odalara 2021/144 Sayılı Genelge   (6. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.)

Odalara 2021/145 Sayılı Genelge   (KVKK Eğitimi Hk.)
Odalara 2021/146 Sayılı Genelge   (Sicil Harç Tarifesi Hk.)
Odalara 2021/147 Sayılı Genelge   (Kayıt Süresinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/148 Sayılı Genelge   (Kuyum Ticareti Yönetmeliği Hk.)

Odalara 2021/149 Sayılı Genelge   (3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.)
Odalara 2021/150 Sayılı Genelge   (Tek Pazar Programı Hk.)

Odalara 2021/151 Sayılı Genelge   (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.)
Odalara 2021/152 Sayılı Genelge   (Kapasite Raporu Tasdik Ücreti Hk.)
Odalara 2021/153 Sayılı Genelge   (WIPO Küresel Ödüller Programı Hk.)

Odalara 2021/154 Sayılı Genelge   (Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk.)
Ahi Evran Zaviyesi

Site İçi Arama

Lifos Yazılım