KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Facebook

Birlik Başkanımız

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » GENELGELER » 2021 Odalara Genelgeler

2021 Odalara Genelgeler

Odalara 2021/1 Sayılı Genelge     (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.)
Odalara 2021/2 Sayılı Genelge     (Kapasite Raporu Tasdik Ücreti Hk.)
Odalara 2021/3 Sayılı Genelge     (İngiltere STA Hk.)
Odalara 2021/4 Sayılı Genelge     (Vergi Düzenlemeleri Hk.)
Odalara 2021/5 Sayılı Genelge     (2021 Yılı Satış Belgesi Bedelleri Hk.)
Odalara 2021/6 Sayılı Genelge     (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hk. )
Odalara 2021/7 Sayılı Genelge     (Protokol Hk.)
Odalara 2021/8 Sayılı Genelge     (ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi Hk.)
Odalara 2021/9 Sayılı Genelge     (İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü Hk.)
Odalara 2021/10 Sayılı Genelge   (İlçe Taksi Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/11 Sayılı Genelge   (Resmi Mühür Bedeli Hk.)
Odalara 2021/12 Sayılı Genelge   (İzinsiz Yardım Toplama Hk.)
Odalara 2021/13 Sayılı Genelge   (Konutta Ekmek Üretimi Talimatı Hk.)
Odalara 2021/14 Sayılı Genelge   (Mücbir Sebep Hk)
Odalara 2021/15 Sayılı Genelge   (Prim Borcu Bulunanların Sağlık Hizmetinden Yararlanması Hk.)
Odalara 2021/16 Sayılı Genelge   (Kira ve Gelir Kaybı Desteği Hk.)
Odalara 2021/17 Sayılı Genelge   (METYAP Projesi Hk.)
Odalara 2021/18 Sayılı Genelge   (Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri Hk.)
Odalara 2021/19 Sayılı Genelge   (Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hk.)
Odalara 2021/20 Sayılı Genelge   (COSME Programı-ELIIT Projesi Hk.)
Odalara 2021/21 Sayılı Genelge   (Yıllık İşletme Cetveli Hk.)
Odalara 2021/22 Sayılı Genelge   (KVKK ve VERBİS Kayıt Hk.)
Odalara 2021/23 Sayılı Genelge   (COSME Programı Hk.)
Odalara 2021/24 Sayılı Genelge   (E-adisyon Uygulaması Hk.)
Odalara 2021/25 Sayılı Genelge   (Ciro Desteği Hk.)
Odalara 2021/26 Sayılı Genelge   (2021Expo Ürün Güvenliği  ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi Hk.)
Odalara 2021/27 Sayılı Genelge   (Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler Hk.)
Odalara 2021/28 Sayılı Genelge   (Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hk.)

Odalara 2021/29 Sayılı Genelge   (Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci Hk.)
Odalara 2021/30 Sayılı Genelge   (İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hk.)
Odalara 2021/31 Sayılı Genelge   (Dinamik Denetim Süreci Hk.)
Odalara 2021/32 Sayılı Genelge   (Haftalık Tematik Denetimler Hk.)
Odalara 2021/33 Sayılı Genelge   (Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Hk.)
Odalara 2021/34 Sayılı Genelge   (Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.)
Odalara 2021/35 Sayılı Genelge   (Bitki Sağlık Sertifikası Hk.)

Odalara 2021/36 Sayılı Genelge   (Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/37 Sayılı Genelge   (Okul Gıdası Onay Prosedürü Hk.)

Odalara 2021/38 Sayılı Genelge   (VERBİS Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2021/39 Sayılı Genelge   (Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü Hk.)

Odalara 2021/40 Sayılı Genelge   (Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri Hk.)
Odalara 2021/41 Sayılı Genelge   (Süresinden Sonra Verilen Beyannameler Hk.)
Odalara 2021/42 Sayılı Genelge   (Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı Hk.)
Odalara 2021/43 Sayılı Genelge   (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/44 Sayılı Genelge   (Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/45 Sayılı Genelge   (Hurda ve İkinci El Malzeme Alım Satımı Hk.)

Odalara 2021/46 Sayılı Genelge   (İlin Ahisi, Kalfası ve Çırağı Aday Adayı Hk.)
Odalara 2021/47 Sayılı Genelge   (Ücret Hk.)
Odalara 2021/48 Sayılı Genelge   (Yeme-İçme Yerlerinin Çalışma Saatleri Hk.)
Odalara 2021/49 Sayılı Genelge   (Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk.)
Odalara 2021/50 Sayılı Genelge   (Ramazan Ayı Tedbirleri Hk.)

Odalara 2021/51 Sayılı Genelge   (Kısmi Kapanma Hk.)
Odalara 2021/52 Sayılı Genelge   (Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Hk.)
Odalara 2021/53 Sayılı Genelge   (Dinamik Denetim Faaliyetleri Hk.)

Odalara 2021/54 Sayılı Genelge   (Kadına Değer Web Sitesi Hk.)
Odalara 2021/55 Sayılı Genelge   (Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/56 Sayılı Genelge   (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2021 Hk.)    Ek: Genelge
Odalara 2021/57 Sayılı Genelge   (Basit Usulde Vergileme ve Esnaf Muaflığı Hk.)

Odalara 2021/58 Sayılı Genelge   (Yönetmelik Değişikliği Hk.)
Odalara 2021/59 Sayılı Genelge   (
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/60 Sayılı Genelge   (Nakdi Ücret Desteği Hk.)
Odalara 2021/61 Sayılı Genelge   (Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hk.)
Odalara 2021/62 Sayılı Genelge   (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/63 Sayılı Genelge   (Ekspertiz Raporu Hk.)
Odalara 2021/64 Sayılı Genelge   (7256 Sayılı Kanun Sürelerin Kısmen Durdurulması Hk.)
Odalara 2021/65 Sayılı Genelge   (Doğrudan Hibe ve İşyeri Kira Desteği Hk.)
Odalara 2021/66 Sayılı Genelge   (Görev Belgesi Hk.)

Odalara 2021/67 Sayılı Genelge   (Çalışma İzni Görev Belgesi Hk.)
Odalara 2021/68 Sayılı Genelge   (KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Hk.)
Odalara 2021/69 Sayılı Genelge   (Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2021/70 Sayılı Genelge   (Zincir ve Süper Marketlerde Ürün Satış Yasağı Hk. )

Odalara 2021/71 Sayılı Genelge   (Kademeli Normalleşme Tedbirleri Hk.)
Odalara 2021/72 Sayılı Genelge   (Kuzey İrlanda'ya İhracatta Kullanılacak Belgeler Hk.)
Odalara 2021/73 Sayılı Genelge   (Hibe Desteği Hk.)   Ek:Genelge
Odalara 2021/74 Sayılı Genelge   (FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi Hk.)
Odalara 2021/75 Sayılı Genelge   (Fiyat Tarifeleri Hk.)
Odalara 2021/76 Sayılı Genelge   (Satış Belge Bedelleri Hk.)

Odalara 2021/77 Sayılı Genelge   (Kurumsal SMS Hk.)
Odalara 2021/78 Sayılı Genelge   (Çek Düzenlemeleri Hk.)

Odalara 2021/79 Sayılı Genelge   (İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2021/80 Sayılı Genelge   (Başvuru Süresi Hk.)
Odalara 2021/81 Sayılı Genelge   (7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması Hk.)
Odalara 2021/82 Sayılı Genelge   (7326 Sayılı Kanunla Getirilen Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler Hk.)
Odalara 2021/83 Sayılı Genelge   (Resmi Mühür Dağıtımı Hk. )
Odalara 2021/84 Sayılı Genelge   (Basit Usul Muhasebe İşlemleri Hk.)

Odalara 2021/85 Sayılı Genelge   (Kademeli Normalleşme Hk.)
Odalara 2021/86 Sayılı Genelge   (Elektronik Geçici Teminat Mektubu Hk.)
Odalara 2021/87 Sayılı Genelge   (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği Hk.)Ahi Evran Zaviyesi

Lifos Yazılım