KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » GENELGELER » 2018 Odalara Genelgeler

2018 Odalara Genelgeler

Odalara 2018/01 Sayılı Genelge (Oda Bilgi Formu Hk.)   Ek: Form
Odalara 2018/02 Sayılı Genelge (Vergi Düzenlemeleri Hk.)
Odalara 2018/03 Sayılı Genelge (Tüketici Ödülleri Hk.)
Odalara 2018/04 Sayılı Genelge (Ekmek Fiyat Tarifesi Hk.)
Odalara 2018/05 Sayılı Genelge (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2018/06 Sayılı Genelge (Kapasite Raporu ve Tasdik Ücreti Hk.)
Odalara 2018/07 Sayılı Genelge (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk.)
Odalara 2018/08 Sayılı Genelge (Basılı Evrak Fiyatları Hk.)
Odalara 2018/09 Sayılı Genelge (İşveren Prim Desteği Hk.)
Odalara 2018/10 Sayılı Genelge (Coğrafi İşaret Hk.)
Odalara 2018/11 Sayılı Genelge (Satış Belgesi Bedelleri Hk.)
Odalara 2018/12 Sayılı Genelge (Tartı Aletleri ile İlgili Ölçü ve Ayar İşlemleri Hk.)
Odalara 2018/13 Sayılı Genelge (Ekmek Fiyat Tarifeleri Hk.)
Odalara 2018/14 Sayılı Genelge (Vergi Düzenlemeleri Hk.) 
Odalara 2018/15 Sayılı Genelge (Satış Belgesi Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2018/16 Sayılı Genelge (COSME Çağrısı Hk.)
Odalara 2018/17 Sayılı Genelge (Basit Usulde Kazanç İndirimi Hk.)
Odalara 2018/18 Sayılı Genelge (Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı Hk.)
Odalara 2018/19 Sayılı Genelge (İşbirliği Protokolü Hk.)
Odalara 2018/20 Sayılı Genelge (İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Hk.)
Odalara 2018/21 Sayılı Genelge (Fibabanka İşbirliği Hk.)
Odalara 2018/22 Sayılı Genelge (Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri)
Odalara 2018/23 Sayılı Genelge (KİDEP Projesi Hk.)
Odalara 2018/24 Sayılı Genelge (Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik Hk.)
Odalara 2018/25 Sayılı Genelge (İşletmelerde Mesleki Eğitim Hk.)
Odalara 2018/26 Sayılı Genelge (Yıllık İşletme Cetveli Hk.)
Odalara 2018/27 Sayılı Genelge (Özel Ayar Evleri Hk.)
Odalara 2018/28 Sayılı Genelge (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Hk. )
Odalara 2018/29 Sayılı Genelge (Kargo Taşıma Hizmet Alımı Hk.)
Odalara 2018/30 Sayılı Genelge (Toplu Konut Projesi Hk.)
Odalara 2018/31 Sayılı Genelge (7103 Sayılı Kanun Hk.)
Odalara 2018/32 Sayılı Genelge (Genel Sekreter Hk.)
Odalara 2018/33 Sayılı Genelge (İlin Ahisi Kalfası ve Çırağı Adayı Hk.)
Odalara 2018/34 Sayılı Genelge (Kapasite Raporu Hk.)
Odalara 2018/35 Sayılı Genelge (Genel Kurul Hk.)
Odalara 2018/36 Sayılı Genelge (Milletvekili Adayı Olmak İsteyenler Hk.)
Odalara 2018/37 Sayılı Genelge (Ekmek Hijyen Eğitimi Hk.)
Odalara 2018/38 Sayılı Genelge (Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi Hk.)       Ek: Rehber
Odalara 2018/39 Sayılı Genelge (Mutabakat Komiteleri Hk.)
Odalara 2018/40 Sayılı Genelge (Meslek Odasına Kayıt Hk.)
Odalara 2018/41 Sayılı Genelge (7143 Sayılı Kanun Hk.)
Odalara 2018/42 Sayılı Genelge (Kurumsal Toplu SMS Hk.)
Odalara 2018/43 Sayılı Genelge (Yönetmelik değişikliği Hk.)
Odalara 2018/44 Sayılı Genelge (7143 Sayılı Torba Kanun Hk.)
Odalara 2018/45 Sayılı Genelge (A.TR Dolaşım Belgesi Hk.)
Odalara 2018/46 Sayılı Genelge (Yönetmelik Hk.)
Odalara 2018/47 Sayılı Genelge (148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri Hk.)
Odalara 2018/48 Sayılı Genelge (7144 Sayılı Kanun Hk.)
Odalara 2018/49 Sayılı Genelge (Yönetmelik Değişikliği Hk.)
Odalara 2018/50 Sayılı Genelge (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2018/51 Sayılı Genelge (Defter Beyan Sistemi Hk.)
Odalara 2018/52 Sayılı Genelge (A.TR Dolaşım Belgeleri Hk.)
Odalara 2018/53 Sayılı Genelge (A.TR Dolaşım Belgelerinde İkinci Nüsha Düzenlenmesi Hk.)
Odalara 2018/54 Sayılı Genelge (Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2018/55 Sayılı Genelge (Yapı KAyıt Belgesi Hk.)
Odalara 2018/56 Sayılı Genelge (KOSGEB Makine Teçhizat Desteği Hk.)
Odalara 2018/57 Sayılı Genelge (İDDG Hk.)
Odalara 2018/58 Sayılı Genelge (Yüksek Seçim Kurulu Kararı Hk.)
Odalara 2018/59 Sayılı Genelge (Protokol Hk.)
Odalara 2018/60 Sayılı Genelge (EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi Hk.)
Odalara 2018/61 Sayılı Genelge (A.TR Dolaşım Belgelerinin Satışı ve Takibi Hk.)
Odalara 2018/62 Sayılı Genelge (Kurban Kesim Hizmetleri Hk.)
Odalara 2018/63 Sayılı Genelge (7143 Sayılı Kanun Süre Uzatımı Hk.)
Odalara 2018/64 Sayılı Genelge (Bilgilendirme Hk.)
Odalara 2018/65 Sayılı Genelge (E-İhale Hk.)
Odalara 2018/66 Sayılı Genelge (Kullanıcı Yetkilendirme Hk.)
Odalara 2018/67 Sayılı Genelge (TURKCELL Kampanyası Hk.)
Odalara 2018/68 Sayılı Genelge (Gecikme Zammı Oranı Hk.)
Odalara 2018/69 Sayılı Genelge (Menşe İspat Belgesi Hk.)
Odalara 2018/70 Sayılı Genelge (Ahilik Haftası Kutlamaları Hk.)
Odalara 2018/71 Sayılı Genelge (Yerli Üretim Logosu Hk.)
Odalara 2018/72 Sayılı Genelge (E-Ticaret Eğitimi Hk.)
Odalara 2018/73 Sayılı Genelge (E-İhale Hk.)
Odalara 2018/74 Sayılı Genelge (Basılı Evrak Fiyatları Hk.)
Odalara 2018/75 Sayılı Genelge (Avrupa KOBİ Haftası Hk.)
Odalara 2018/76 Sayılı Genelge (Kampanya Hk.)
Odalara 2018/77 Sayılı Genlege (Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımı Hk.)
Odalara 2018/78 Sayılı Genelge (Kamu Düzeninin Korunması Hk.)
Odalara 2018/79 Sayılı Genelge (Yöresel Ürünler Fuarı Hk.)
Odalara 2018/80 Sayılı Genelge (Petrol Ofisi Kampanyası Hk.)
Odalara 2018/81 Sayılı Genelge (Emre Aykırı Davranış Hk.)
Odalara 2018/82 Sayılı Genelge (Taslak Meslek Kolları Çalışması Hk.)   Ek:Taslak Meslek Kolu Çalışması 
Odalara 2018/83 Sayılı Genelge (JEAN MOMENT Burs Programı Hk.)   Ek: Broşür
Odalara 2018/84 Sayılı Genelge (Samsun Gıda Fuarı Hk.)
Odalara 2018/85 Sayılı Genelge (Başkanlar Kurulu Toplantısı Hk.)
Odalara 2018/86 Sayılı Genelge (Yerli Malı Belgesi Hk.)
Odalara 2018/87 Sayılı Genelge (Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgeleri Hk.)
Odalara 2018/88 Sayılı Genelge (Sri Lanka Tarım Fuarı Hk.)
Odalara 2018/89 Sayılı Genelge (Vergi İndirimleri Hk.)
Odalara 2018/90 Sayılı Genelge (Süre Erteleme Hk.)
Odalara 2018/91 Sayılı Genelge (Perakende Ticaret Yönetmelik Değişikliği Hk.)
Odalara 2018/92 Sayılı Genelge (Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk.)
Odalara 2018/93 Sayılı Genelge (Bilgi Hk.)    Ek: Form
Odalara 2018/94 Sayılı Genelge (Elektrik Bağlantı Bildirimi Belgesi Hk.)
Odalara 2018/95 Sayılı Genelge (Ek Ödeme Hk.)
Odalara 2018/96 Sayılı Genelge (Görüş Talebi) 
Odalara 2018/97 Sayılı Genelge (Devlet Katkısı Hk.)
Odalara 2018/98 Sayılı Genelge (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Hk.)     Ek-1: Başvuru Formu    Ek-2: Örnek Başvuru Formu   Ek-3: İl ve İlçeler Tablosu
Odalara 2018/99 Sayılı Genelge (Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık Hk.)
Odalara 2018/100 Sayılı Genelge (Alınacak Tedbirler Hk.)
Odalara 2018/101 Sayılı Genelge (Görüş Öneri ve Talepler Hk.)
Odalara 2018/102 Sayılı Genelge (Proje Veri Tabanı Hk.)
Odalara 2018/103 Sayılı Genelge (Çevre Kanunu Hk.)
Odalara 2018/104 Sayılı Genelge (Kanun Değişikliği Hk. 
Odalara 2018/105 Sayılı Genelge (Kapasite Raporu Hk.)
Odalara 2018/106 Sayılı Genelge (Tüketici Hakem Heyeti Tebliği Hk.)
Odalara 2018/107 Sayılı Genelge (2019 Yılı İdari Para Cezaları Hk.)
Odalara 2018/108 Sayılı Genelge (Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hk.)
Odalara 2018/109 Sayılı Genelge (Ölçü Aletleri Yönetmeliği Hk.)
Odalara 2018/110 Sayılı Genelge (Konsinye Satış Sistemi Hk.)
Odalara 2018/111 Sayılı Genelge (7143 Sayılı Kanun Süre Uzatımı Hk.)

Ahi Evran Zaviyesi

Site İçi Arama

Lifos Yazılım