KAYSERİ ESNAF ve SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Facebook

Birlik Başkanımız

Başkan

Güncel Haberler

Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » 3. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

3. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI


Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak TOKİ işbirliği ile Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde 3.Etap Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir.

Söz konusu projede, "Alt Gelir Konut Grubu" (2+1) tipi 87,00 m² 188 adet konut ve "Orta Gelir Konut Grubu" (3+1) tipi 127,00 m² 96 adet konut olmak üzere toplam 284 adet konut bulunmaktadır.

3.Etap Toplu Konut Projesi Ödeme Planı 

BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

(2+1) ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;

• T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
• T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olması,
(Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlar ile Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisinde yaş şartı aranmamaktadır.)
• Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,
(Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)
• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır,
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.-TL olması,
(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisi Hariç),
(Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500.-TL olması gerekmektedir.)
• Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
- Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
- Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri

(3+1) ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN;

• T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
• T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olması,
• Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, daha önce kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması,

(Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)28.11.2019

Ahi Evran Zaviyesi

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım
Lifos Yazılım